Sportowe Emocje – SZERMIERKA 28.04.2023

Zapraszamy do śledzenia relacji i przebiegu spotkań na stronie http://pzszerm.pl.